Gesprekslabo (Sue)

Sue van Gesprekslabo

Sue van Gesprekslabo

@Toko139 Statiestraat 139 sinds 4 mei 2017

Sue Tack richtte in mei 2017 haar coachingbedrijfje "Gesprekslabo" op. Als coach begeleidt ze mensen die de ambitie hebben om een initiatief op poten te zetten in een buurt of een gemeenschap, zij het als betrokken buurtbewoner, vereniging of organisatie. De rode draad in haar verhaal is het faciliteren van ontmoetingen en verbindingen tussen mensen. Ze doet dat door een luisterend oor te bieden, de interne communicatie te ondersteunen en de processen te verbeteren, met als doel om te komen tot een beter en efficiënter resultaat.

Voor TOKO 139, een tijdelijke creative hub van Creative Cities vzw die aangewend wordt als experimentele ruimte en een 'shared space' omgeving, probeerde ze de verschillende creatieve starters met elkaar te verbinden. Sue Tack zorgde mee voor de coördinatie, het dagelijkse reilen en zeilen van het huis en onderzoekt er welke coachende rol in de samenwerking tussen de, wisselende, betrokkenen ondersteunend en democratisch is.

Creative Cities vzw