Pascal Cools (Flanders DC) over ondernemen

Pascal Cools is directeur van Flanders DC, hét aanspreekpunt in Vlaanderen rond creatief ondernemen. In opdracht van de Vlaamse overheid ondersteunen ze creatieve starters. In De weg naar de creatieve stad verklaart Cools waarom ondernemen belangrijk is en welke toekomst is weggelegd voor ondersteunende organisaties.

pascal-cools.jpg

Ondernemen zorgt voor welzijn

De meesten zijn het er wel over eens. Als maatschappij moeten we streven naar zo veel mogelijk welzijn voor zo veel mogelijk mensen. Welzijn zit in zaken zoals: de dingen doen die we graag doen, een goede gezondheid, groeien door onderwijs en omringd zijn door mensen die we graag zien. En uiteraard ook in basisbehoeften die vervuld zijn, zoals een dak boven ons hoofd, genoeg te eten hebben of niet naakt over straat te moeten lopen.

Sommige van deze zaken kan je nooit met geld kopen. Andere zijn dan weer enkel bereikbaar als je als mens of als maatschappij over voldoende financiële middelen beschikt. Welzijn is dus niet gelijk aan welvaart, maar heeft ze wel nodig. Enkel als we genoeg welvaart creëren als maatschappij, kunnen we aan alle welzijns­noden voldoen. Een conditio sine qua non, voor de latinisten …

De motor achter die welvaart zijn onze ondernemingen. Zij creëren toegevoegde waarde en jobs. Zo komen nieuwe middelen in ons economisch ecosysteem. Daarom is het nefast voor een regio of een land als de graad van ondernemerschap laag blijft. Weinig ondernemingen betekenen weinig middelen voor de maatschappij om welvaart — en dus ook welzijn — te creëren.

Hoe zit het ondernemerschap in Vlaanderen?

Laat Vlaanderen nu decennialang geworsteld hebben met zo’n lage graad van ondernemerschap. Vlamingen zijn het meest risico-averse volk ter wereld, volgens sociaal psycholoog Hofstede. Combineer dat met de aanwezigheid van veel multinationals die goedbetaalde jobs aanbieden en een overheid die een goede en grote werkgever is. Je komt uit op een weinig benijdbare situatie. Het stimuleren van ondernemerschap is een must!

De laatste jaren is er een kentering. Jongeren willen ‘Founder of …’ of ‘CEO van …’ op hun Instagram bio zetten. Initiatieven zoals Creative Cities, Startit@KBC, De Startersfabriek  boomen als nooit tevoren. We richten ons minder op de boodschap “Gij zult ondernemen”. We zetten steeds meer in op concrete hulp en ondersteuning op maat van de ondernemer.

Welke rol spelen overheid en organisaties?

De overheid moet zorgen voor de ruggengraat in de vorm van rechtszekerheid en een transparant fiscaal beleid. Dit is de basis van alles. Flankerende, ondersteunende organisaties reiken best een netwerk en tools aan die de ondernemers direct kunnen inzetten bij hun dagelijkse uitdagingen, hen in the picture zetten zodat meer potentiële klanten hen kennen, hen helpen bij de eerste stappen naar een nieuwe markt, hen kennis laten maken met nieuwe modellen en technologie , ...

Daarbij moeten al deze — zowel private als publieke — organisaties beseffen dat ze met velen zijn. Als ondernemer is het soms moeilijk om het bos door de bomen te zien. We maakte met Flanders DC een overzichtstekening van de ondersteunende spelers in de creatieve industrie. We alleen al meer dan 100 bullets en een A3-blad nodig. Een zekere consolidatie dringt zich dan ook op. Er moet op zijn minst veel meer samenwerking komen.

Lokale politici moeten beseffen dat niet elke gemeente of stad zijn eigen organisatie of initiatief dient te hebben. Nationale politici moeten dan weer weten dat je niet alles vanuit Brussel kan doen. De schaduw van de kerktoren is nog steeds een begeerd plekje in Vlaanderen. Dat kan je niet ontkennen. Laat ons de dienstverlening daarom op elkaar afstemmen. Zo worden enerzijds de maatschappelijke middelen efficiënter ingezet. Anderzijds wordt de ondernemer in spe sneller en beter geholpen. Want niet alles wat je zelf doet, doe je beter.


Ontdek meer visies, cases en tips over hoe je ondernemen mogelijk maakt

Allemaal voor jou gebundeld in het boek De weg naar de creatieve stad. Daarin lees je hoe je stadsbuurten herwaardeert en de drempel tot ondernemen verlaagt. Relevant voor iedereen die een steentje wil bijdragen om de weg te plaveien naar een creatieve stad.

Met handige tips & tricks, inspirerende cases uit Vlaanderen, Brussel en Europa bijdrages van Marianne Thyssen, Pascal Cools, Piet Colruyt, Sihame El Kaouakibi, Eva Curto Izquierdo, Erwin De Bruyn en vele andere experten.

Creative Cities vzw