Over de grenzen heen: ondernemen in Spanje volgens Eva Curto Izquierdo (EOI)

Eva Curto Izquierdo is directrice van European Coworkings bij EOI (Escuela de Organización Industrial), een Spaanse overheidsinstelling die graduaatopleidingen voor ondernemers aanbiedt. Met het European Coworkings programma bouwt EOI een netwerk van Europese mentors uit voor Spaanse kandidaat-starters. In De weg naar de creatieve stad neem je een kijkje in hun manier van werken en denken.

Ondernemers hebben steun nodig

Ondernemerschap moet worden aangemoedigd. Diverse internationale studies tonen aan dat het geven van organisatorische ondersteuning één van de voornaamste vragen is van kandidaat-starters. Die ondersteuning moet dus goed uitgebouwd zijn.

In Spanje groeit de ondersteuning van kandidaat-starters. Toch zijn heel wat elementen nog niet 100 % gedekt. De toegang tot fysieke infrastructuren, een potentieel klantennetwerk en financiering moeten verder gefaciliteerd worden. Dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF), heeft EOI een European Coworkings opgericht. Dat is een ambitieus programma om ondernemerschap in Spanje te stimuleren. Zo kwamen er over heel Spanje 50 samenwerkingsruimtes waar oprichters een geïndividualiseerd mentorschap krijgen. Met onze programma’s komen we tegemoet aan de noden van een nieuwe generatie ondernemers.

eva-curto-izquierdo.jpg

Iedereen moet kunnen ondernemen

Ondernemerschap moet bij iedereen, maar dan ook iedereen, worden aangemoedigd. De waarheid is dat het moeilijker is om een zaak op te starten als je hoort tot een kwetsbare doelgroep. Ik denk aan migranten, vluchtelingen, mensen met een handicap. Maar ook aan vrouwen of Spanjaarden die in een minder ontwikkelde regio of op het platteland wonen. Sociale inclusie is van het grootste belang.

EOI werkt vooral met start-ups die zich nog in een vroeg stadium bevinden. Voor hen is vooruitdenken over de komende tien jaar op dat ogenblik niet evident. Stel je dan eens voor hoe moeilijk het is om een dergelijk tijdschema uit te bouwen voor meer kwetsbare groepen. Dit betekent dat de ecosysteembouwers al bij de start ofwel programma’s moeten lanceren die passen voor iedereen ofwel aangepaste trajecten moeten ontwerpen die specifiek op kwetsbare groepen zijn afgestemd.

Een van de sleutels hierbij, is op correcte wijze visibiliteit geven aan de ondernemer als persoon. Zo zijn in Spanje lang niet alle ondernemers jonge mannen uit een stedelijke omgeving. De informatieverspreiding en het communicatieproces moeten dus integratie nastreven en diverse bevolkingsgroepen proberen te bereiken. Vrouwen in kleine dorpen kunnen evengoed ondernemer worden. Net als Spanjaarden met diverse roots, mensen van middelbare leeftijd of andersvaliden.

Samenwerken

We vinden bij EOI dat de ecosysteembouwers verantwoordelijk, transparant en openhartig tegenover de community moeten zijn. Starters kunnen het zich niet veroorloven hun tijd, geld of energie te verspillen. EOI heeft verantwoordelijkheden op nationaal niveau en telt 3 hoofdkantoren in verschillende steden. Partnerschappen met regionale en lokale instellingen zijn voor ons essentieel. Zij hebben immers de middelen om de lokale ondernemersgemeenschap te bereiken en de kennis over welke sectoren in de regio versterking nodig hebben.

Samenwerken is de boodschap om inclusief ondernemerschap te stimuleren. EOI bundelde de krachten met instellingen die gespecialiseerd zijn in kwetsbare groepen zoals CEAR (Spaanse Commissie voor Vluchtelingen), Fundacion ONCE (integratie op de arbeidsmarkt van andersvaliden), Secretariado Gitano (Romagemeenschap) of de NGO Action Against Hunger. Al deze organisaties helpen EOI om tegemoet te komen aan de noden van hun eigen specifieke doelgroep.

Eva Curto Izquierdo legt de werking van European Coworkings uit (Engels).


Ontdek meer visies, cases en tips over hoe je ondernemen mogelijk maakt

Allemaal voor jou gebundeld in het boek De weg naar de creatieve stad. Daarin lees je hoe je stadsbuurten herwaardeert en de drempel tot ondernemen verlaagt. Relevant voor iedereen die een steentje wil bijdragen om de weg te plaveien naar een creatieve stad.

Met handige tips & tricks, inspirerende cases uit Vlaanderen, Brussel en Europa bijdrages van Marianne Thyssen, Pascal Cools, Piet Colruyt, Sihame El Kaouakibi, Erwin De Bruyn en vele andere experten.

Woon de boekvoorstelling bij

Donderdag 7 november in Brussel met de auteurs: Marit Ginevro, Katarina Panic en Janine Kopatz. Gastsprekers van dienst zijn Toon Diependaele (oprichter MEST, Mechelen), Omar Ba (diversiteitsconsulent) en Adje Van Oekelen ('t DAK van PAKT, Antwerpen).

Creative Cities vzw